Spete

ICT Onderhoud en Beheer Uitbesteden, Waarom Kiezen Voor Spete?

Binnen bedrijven moet voldoende aandacht geschonken worden aan ICT onderhoud en beheer. Waarom? Omdat het in gebruik nemen van nieuwe software inSpete een bedrijf vaak niet zonder problemen gaat. Gebruikers signaleren bijvoorbeeld bugs en allerlei problemen. Aanpassingen en verbeteringen moeten worden aangebracht. Om de software probleemloos te laten functioneren is onderhoud en beheer van deze software nodig.

Wat is ICT onderhoud?

Het eerste deel van ICT Onderhoud en Beheer is ICT onderhoud. Wordt de bestaande software gewijzigd of aangevuld? Dan is er sprake van ICT onderhoud. Onderhoud kan ad-hoc zijn. Bij ad-hoc onderhoud worden fouten in de software zo snel mogelijk opgelost. Zo wordt voorkomen dat de werkzaamheden in het bedrijf vertraging oplopen. Bij planmatig onderhoud valt al het onderhoud dat op een vastgestelde tijd wordt uitgevoerd . Dat is bijvoorbeeld het correctief onderhoud. Bij correctief onderhoud worden geconstateerde fouten in de software hersteld. Planmatig onderhoud kan ook preventief onderhoud zijn. Bij preventief onderhoud worden maatregelen genomen om te voorkomen dat er storingen optreden. Een derde voorbeeld van planmatig onderhoud is adaptief onderhoud. Bij adaptief onderhoud worden nieuwe versies 0f nieuwe functionaliteiten ontwikkeld en beproefd. Bij perfectief onderhoud worden bestaande functionaliteiten bijgewerkt, met als doel om prestaties te verbeteren.


Wat is ICT-beheer?

Het tweede deel van ICT Onderhoud en Beheer is ICT-beheer. De ontwikkelde software moet in gebruik genomen en in stand gehouden worden. Dat is het werkterrein van ICT beheer. De drie deelgebieden van ICT beheer zijn functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Functioneel beheer zijn alle benodigde werkzaamheden wat betreft het gebruik van de software. Applicatiebeheer zijn de werkzaamheden die nodig zijn om een softwareapplicatie in stand te houden, te onderhouden en te vernieuwen. Technisch beheer zijn alle werkzaamheden die nodig zijn om de software te installeren, te accepteren en operationeel te maken en te houden.

Software heeft onderhoud nodig

Er zijn afnemers van software die het onderhoud van hun software verwaarlozen. De software werkt immers goed. Bedenk dat software, net als een auto, onderhoud nodig heeft om goed te blijven werken. Onderhoud kost geld. Het niet goed onderhouden van de software kan echter duurder zijn. Er kunnen allerlei problemen ontstaan. Bedenk ook dat de technologie zich razendsnel ontwikkelt. De software moet meegroeien met deze ontwikkeling. Beheer en onderhoud van de software is daarom vereist.

Op zoek naar een betrouwbare bedrijf voor ICT Onderhoud en Beheer? Kijk dan op de website van Spete.nl. De ICT-professionals van Spete ICT Diensten verzorgen op vakkundige wijze het beheer en het onderhoud van software.

ICT Onderhoud en Beheer Uitbesteden, Waarom Kiezen Voor Spete? Read More ยป